Zarząd Spółki pod firmą Golden Stone Sp. z o.o. S.K.A wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Pełna treść wezwania