Wydarzenia

Zmiany w ustawie o Podatku Akcyzowym

3 kwiecień 2012

Od dnia 03.04.2012 wprowadzono zmiany w ustawie o Podatku Akcyzowym ułatwiające sprzedaż węgla. Otrzymaliśmy status pośredniczącego podmiotu węglowego co daje nam możliwość wystawiania uproszczonych dokumentów zakupu oraz sprzedaży w dwóch egzemplarzach, a nie jak w przypadku zwykłego dokumentu w czterech. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla nabywcy węgla korzystającego ze zwolnienia, zaś drugi dla pośredniczącego podmiotu węglowego na którym zamieszczone jest potwierdzenie odbioru dokonane przez nabywcę.